Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

26 września 2023

Montaż ogrodzenia między parkingiem a placem zabaw

   Informujemy, że zakończone zostały prace związane z montażem ogrodzenia między parkingiem a placem zabaw. Ogrodzenie to jest tymczasowe, do czasu odpowiedniego wzrostu żywopłotu z pęcherznicy. Zmuszeni byliśmy do postawienia go ze względu na skracanie drogi niektórych osób idących na plac od strony parkingu i tym samym niszczenie i zadeptywanie nasadzeń. Przypominamy, że obowiązuje nas pięcioletni okres utrzymania projektu unijnego wraz z całą roślinnością. Zniszczone, zadeptane rośliny już wymieniliśmy, lecz należy pamiętać że to nasze wspólne pieniądze które możemy spożytkować na inne cele. Apelujemy o omijanie obszarów nasadzeń bylinami, nie wchodzenie i zadeptywanie ich.

   Za pomoc w realizacji ogrodzenia dziękujemy działkowcom: Jarosławowi Ostrowskiemu, Ryszardowi Kowalskiemu oraz Piotrowi Gwizdal.