Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

30 lipca 2020

Monitoring

     W okolicy miejsca składowania odpadów (przy magazynkach gospodarczych) zainstalowany został monitoring. Są to dwie kamery umieszczone na masztach oraz dwie uliczne lampy LED sterowane czujnikiem ruchu. Przy okazji inwestycji, doprowadzona została także nowa instalacja elektryczna do biura zarządu. Całość prac wykonana została systemem gospodarczym, wspólną społeczną pracą działkowców. Za pomoc w realizacji zadania, głównie ciężkiej pracy przy kopaniu wśród korzeni i gruzu, dziękujemy: panu Jarosławowi Ostrowskiemu, panu Michałowi Chudzińskiemu, panu Czesławowi Wieczorkowi, panu Tadeuszowi Bezhashvili, panu Marianowi Bartuszyńskiemu, pani Hannie Mederskiej (sprzątanie biura). Szczególne podziękowanie dla Marcina Gąbki za przygotowanie projektu, dobór oraz zakup potrzebnego sprzętu, nadzór nad pracami, podłączenie i uruchomienie monitoringu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dzięki temu, oszczędzone pieniądze będą przeznaczone na kolejne inwestycje.

     Przypominamy, że obowiązuje nas segregacja odpadów. Na budynku magazynu gospodarczego znajduje się tablica z informacją, jak należy to robić. Do pojemników wyrzucamy tylko odpady pochodzące z działki. Nie wolno wyrzucać odpadów wielkogabarytowych jeśli nie ma wystawionego pojemnika na te odpady - zakaz składowania! Zakaz dotyczy także wywożenia gruzu oraz wyrzucania śmieci poza pojemniki. 

     W przypadku dopuszczenia się takich nieprawidłowości, osobom tym zostaną wyciągnięte konsekwencje.