Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

12 lipca 2022

Minął termin opłat za działkę za 2022 r.

     Szanowni Państwo.

     Z dniem 30 czerwca 2022 r. minął termin opłat za działkę. Salda dla poszczególnych działek wywieszone są
w gablocie przy biurze oraz umieszczone na stronie w zakładce opłaty. Na mocy Walnego Zebrania, niezapłacenie (dla kwot większych od 50 zł) wiąże się z wyłączeniem prądu, oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł za ponowne włączenie i plombowanie skrzynki.

     Ostateczny termin do zapłaty to 31 lipiec 2022 r.