Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

04 listopada 2019

Kostka przy bramie nr 4

Ze środków przeznaczonych na wypłaty dla zarządu (głównie poprzez przekazanie całości wypłaty przez v-ce prezes Agnieszkę Chudzińską i v-ce prezesa Marcina Gąbkę na cele inwestycyjne), udało nam się dokończyć położenie kostki przy bramie nr 4.