Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

22 lipca 2022

Konkurs na najładniejszą działkę w ROD Makrum

     Zachęcamy wszystkich działkowców do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd ROD MAKRUM na „Najładniejszą działkę w ROD MAKRUM”.

     Aby wziąć udział, należy wysłać zgłoszenie na mail: biuro@rodmakrum.pl, wrzucić zgłoszenie do skrzynki przy biurze zarządu, lub telefonicznie do pani prezes Agnieszki Chudzińskiej 737 313 236.

     Termin zgłoszenia działek do konkursu trwa do 6 sierpnia 2022 r.

     Działki będą oceniane dnia 20 sierpnia 2022 r. w godz. 11.00-14.00 przy obecności właściciela działki.

     Przewidziane są nagrody w postaci bonów do sklepu ogrodniczego oraz pamiątkowy dyplom.

     Ogłoszenie wyników odbędzie się w Dniu Działkowca oraz na stronie WWW.rodmakrum.pl oraz FB.

zał. nr 1 - Regulamin konkursu " Najładniejsza działka w ROD Makrum"

zał. nr 2 - Formularz zgłoszenia do konkursu "Najładniejsza działka w ROD Makrum"

zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika konkursu "Najładniejsza działka w ROD Makrum"

 

 

Zachęcamy także do wzięcia udziału w:

We wszystkich konkursach PZD przewidziane są nagrody pieniężne.