Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

10 września 2021

Informacja ws. gruntów dla działek między 1 a 2 bramą

     Informujemy, że po wieloletnim postępowaniu ws. uregulowania gruntów dla obszaru między 1 a 2 bramą, decyzją nr WMG.III.37/21 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców. Dzięki temu, działki od 1 do 154 mają wieczystą dzierżawę i są w użytkowaniu PZD. Cały ten obszar podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Z treścią decyzji można zapoznać się poniżej, lub w biurze zarządu.