Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

23 kwietnia 2024

Informacja w sprawie prenumeraty "Działkowca" 
dla nowych działkowców

     Szanowni Państwo, 

informujemy, że w sprawie opóźnienia wysyłki prenumeraty rocznej "Działkowca" dla nowo przyjętych członków interweniowaliśmy w Okręgu PZD w Bydgoszczy już kilkukrotnie. Zarząd ROD Makrum wszystkie uchwały dotyczące nowych działkowców oraz związane z tym opłaty wpisowego do Okręgu reguluje na bieżąco, na najbliższym zebraniu zarządu. 

     Okręg bydgoski nadal boryka się z poważnymi brakami kadrowymi. Obecnie trwają prace nad rozliczeniem ubiegłego roku, które także są opóźnione. Nowe osoby są cały czas poszukiwane.

     Zaległości związane z wysyłką prenumeraty sięgają nawet ponad rok i nie dotyczą tylko naszego ogrodu, ale wszystkich 200 ogrodów w Okręgu. Po dzisiejszych konsultacjach z v-ce prezesem Okręgu panem Lechem Studzińskim dowiedzieliśmy się, że sami jako zarząd nie możemy zgłaszać nowych członków  PZD w Warszawie, a co za tym idzie zgłaszać osoby którym przysługuje prenumerata, gdyż wpisowe opłacamy w Okręgu i to Okręg musi rozliczyć się z Krajową Jednostką PZD i zgłosić komu przysługuje czasopismo.

    V-ce prezes Okręgu Lech Studziński prosił o cierpliwość oraz wyrozumiałość. Przekazał także, że każdy otrzyma należne mu roczne wydanie miesięcznika, lecz bez zapewnienia odnośnie terminu.

       Dla chętnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę ogrodniczą przypominamy, że w biurze ROD Makrum mamy małą bibliotekę oraz dysponujemy darmowymi broszurami wydawanymi przez PZD, włączając w to archiwalne numery "Działkowca" oraz "Mojego Ogródka".