Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

01 lipca 2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

     Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na następne półrocze. W przypadku pełnych kontenerów prosimy o wstrzymanie się z wyrzucaniem śmieci do czasu wywozu. Odpady wielkogabarytowe można przynieść jedynie jak stoi kontener. ZAKAZ przynoszenia i zostawiana odpadów na ziemi. Dbajmy wszyscy o porządek.