Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

27 lutego 2024

Głosowanie na patronki i patronów tramwajów bydgoskich

     Na prośbę Korneliusza Korniluka, instruktora JK PZD, członka OR PZD, który od lat występuje w sobotniej audycji radia PiK "Raz na zielono" - w plebistydzie na patronki i patronów nowych tramwajów, proponujemy zagłosować na 
inż. Kazimierza Szulisławskiego - zasłużonego dla Bydgoszczy, który przekazał do muzeum 110 prac
Leona Wyczółkowskiego (patrona jednego z naszych ogrodów) i jako leśnik był wielkim orędownikiem przyrody.

Swoją propozycję można oddać na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Głosowanie trwa do końca lutego.

W ankiecie należy podać proponowane imię i nazwisko oraz opis danej kandydatury (do skopiowania poniżej):

PROPOZYCJA PATRONKI/PATRONA (imię i nazwisko): inż. Kazimierz Szulisławski

UZASADNIENIE (opis wiarygodnych, potwierdzonych w źródłach historycznych, informacji o proponowanym patronie lub patronce oraz opis zasług będących podstawą zgłoszenia):
 
       Inż. Kazimierz Szulisławski urodził się w 1893 r. i zmarł w 1978 r. Był przyjacielem wybitnego artysty Leona Wyczółkowskiego. W 1948 r. Szulisławski przekazał z rodziną w darze Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy
110 sztuk prac malarskich, rysunków, litografii itp. Dzięki jego hojności, dziedzictwo Leona Wyczółkowskiego jest nadal żywe i dostępne dla miłośników sztuki w Bydgoszczy. Był on również propagatorem wiedzy o mistrzu Leonie Wyczółkowskim. Uczestniczył także w życiu kulturalnym Bydgoszczy. Był zaangażowany w różne inicjatywy społeczne i kulturalne w mieście. Jego wkład w rozwój na tym polu był znaczący. Trzeba wspomnieć, że Szulisławski pełnił funkcję nadleśniczego z pasją i oddaniem. Jego praca w zarządzaniu lasami była nieoceniona,
a jego wpływ na ochronę przyrody i gospodarowanie zasobami leśnymi był niezwykle istotny. Dzięki jego działaniom, lasy w okolicy Bydgoszczy zachowały swoją naturalną wartość i piękno. Jako nadleśniczy, dbał
o zrównoważone wykorzystanie lasów, ochronę dzikiej przyrody oraz edukację społeczeństwa na temat ekologii
i ochrony środowiska. Jego praca przyczyniła się do zachowania unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w regionie. Dzięki staraniom Szulisławskiego, lasy w okolicach Bydgoszczy są dzisiaj miejscem gdzie mieszkańcy mogą się cieszyć pięknem natury oraz odpocząć od miejskiego zgiełku. Przez jedenaście lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Postać ta pozostawiła trwały ślad w historii przyrody w naszym regionie i w Polsce.