Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

20 października 2023

Dotacja dla ROD Makrum w wysokości 
10 000 zł na remont świetlicy

     Z wielką radością informujemy o otrzymaniu bezzwrotnej dotacji w wysokości 10 000 zł na remont świetlicy. Kilkumiesięczne starania zarządu przyniosły efekty i dziś na naszym koncie pojawiła się ta kwota. Dotacja jest wypłacona z funduszu rozwoju okręgu bydgoskiego PZD. Dotacja ta, wraz z kwotami na świadczenia dla prezes Agnieszki Chudzińskiej oraz v-ce prezesa Marcin Gąbki w całości przeznaczone będą na zainstalowanie klimatyzacji z funkcją grzania do świetlicy. W ten sposób wydłuży się okres dostępności świetlicy w okresach chłodniejszych, a latem umili pobyt w ochłodzonych salach.