Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

06 lipca 2021

Aktualizacja salda kont działek

     W zakładce OPŁATY http://rodmakrum.pl/oplaty jest zaktualizowany plik salda każdej działki nd. 30 czerwca 2021 r. Przypominamy że termin wpłat upłynął 1 lipca 2021 r. 

     Osobom  które nie dokonały wpłaty będzie wyłączany prąd, a ponowne włączenie nastąpi po zaksięgowaniu kwoty zadłużenia powiększonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł.