Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

12 kwietnia 2021

10 kwietnia włączyliśmy wodę na terenie ogrodu

     Informujemy, że w dniu 10 kwietnia włączyliśmy wodę na terenie ogrodu.
     Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym zadaniu - bardzo dziękujemy za pomoc
     Jednocześnie zawiadamiamy, że w alejce między działkami o numerach 155 do 162 pojawiła się duża awaria. Pękła rura w ziemi. Z tego powodu w tej alejce woda będzie zakręcona do czasu usunięcia awarii! Aby ją sunąć, musimy dokładnie odnaleźć miejsce wycieku, wykopać rurę i ją wymienić.
     Rozpoczęcie prac naprawczych planujemy w najbliższą środę - 14go kwietnia, godz. 16ta. Prosimy o pomoc w usunięciu awarii, w szczególności osoby, które mają działki w tej alejce i są najbardziej zainteresowane tym, aby mieć wodę.
     Wspominana powyżej data nie jest jednoznaczna z dniem usunięcia awarii. Uzależnione to jest od warunków pogodowych i tego w jakim stanie będzie odkopana rura. Wtedy opracujemy sposób naprawy, jakie to będą koszty i czy będziemy w stanie własnymi siłami tą awarię usunąć.