Kolegium

Prezesów

Rozwój zielonej infrastruktury

poprzez wsparcie ogrodów działkowych

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"ROD MAKRUM"

13 maja 2022

07 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze

     Z powodu niskiej frekwencji, zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 11:30.

     Przedstawiona została dokładnie działalność zarządu pod względem merytorycznym oraz finansowym.

     Komisja rewizyjna odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli zarządu oraz udzieliła absolutorium.

     Uchwalono nowe opłaty ogrodowe za 2022 r. Opłaty te należy wpłacać do 30 czerwca 2022 r. Dokładne kwoty każdego z działkowców znajdują się na stronie w zakładce "Opłaty" oraz w gablocie przy biurze zarządu.

     Omówiony został plan pracy na 2022 r. Do głównych zadań będzie kontynuacja prac związanych z dalszym remontem świetlicy oraz rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją placu zabaw.

     Do zarządu wybrany został Ryszard Kowalski, do komisji rewizyjnej - Marzena Furgał.